De leerlingen, leerkrachten en mevrouw directeur vormen het kinderparlement.Het kinderparlement bestaat uit een afgevaardigden van elke klas uit het 4de, 5de en 6de leerjaar, mevrouw directeur en juf Greet. De kinderen worden elk jaar verkozen door hun klasgenoten. Naast de afgevaardigde wordt er ook een reserve verkozen. Deze springt in als de afgevaardigde afwezig is.

Met het kinderparlement betrekken wij de kinderen nog meer in het schoolgebeuren. Alle kinderen van de school mogen hun idee voor de school in de ideeënbus steken. Deze ideeën worden met de leden van het kinderparlement grondig besproken. De ideeën die goedgekeurd worden door het kinderparlement worden door mevrouw directeur en de werkgroepen verder verwerkt. Elk jaar worden er heel veel ideeën waargemaakt. De uniformloze dag, meer kleur in de refter, speelgoed op de speelplaats, muziek op vrijdag tussen de middag, …

We helpen de school ook om bepaalde acties uit te voeren. Vb: affiche ontwerpen voor de koffiestop, samen een spel spelen tijdens de speeltijd, …

Na elke vergadering wordt er een verslag gemaakt. Dit verslag wordt in elke klas voorgelezen en besproken.

De vergaderingen van het kinderparlement gaan door tussen de middag. We komen een 8-tal keer samen met het kinderparlement. Op het einde van het schooljaar sluiten we af met een gezellige picknick.