Gebruiksvoorwaarden

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van de g.v.b.s. Regina Pacis 1, wordt u geacht van het hiernavolgende kennis te hebben genomen en zijn de volgende bepalingen van toepassing.

De g.v.b.s. Regina Pacis 1 besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert de correctheid van de informatie niet. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Het spreekt vanzelf dat de bedoeling van deze gegevens louter informatief is; verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden zijn bijgevolg uitgesloten. U heeft echter wel het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de school verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zullen deze zo snel mogelijk worden verbeterd of aangevuld.

De ouders van de leerlingen van de school hebben de mogelijkheid uitdrukkelijk te weigeren om beeldmateriaal van hun kinderen te laten publiceren op de site door de directie van de school in te lichten per brief, fax of e-mail. Dit materiaal is nooit kwetsend, discriminerend en is volledig in regel met de geldende moraal. 
Iedere persoon heeft het alleenrecht op zijn/haar beeltenis voor zover deze beeltenis alleen voorgesteld wordt op foto of film. De personen die menen dat dit recht door één of meerdere foto's van deze site geschonden wordt, kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de directie van Regina Pacis 1. Indien gewenst zal de desbetreffende foto zo vlug mogelijk worden verwijderd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van onze bezoekers. De g.v.b.s. Regina Pacis 1 geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die - direct of indirect - voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.